آغاز عملیات بزرگ نجات دینامو

 70 سال پیش در روز 26 مه سال 1940 میلادی فرمان تخلیه نیروهای متفقین که در بندر دانکرک در شمال غرب فرانسه به محاصره کامل نیروهای آلمان نازی درآمده بودند صادر شد.

سربازان آلمانی پس از اشغال خاک بلژیک نیروهای فرانسوی و بریتانیایی که به کمک بلژیک شتافته بودند را مجبور کردند به سوی ساحل دریا در منطقه دانکرک واقع در شمال غرب فرانسه عقب نشینی کنند.

آلمانی ها با کمک یک عملیات سریع گازانبری حدود 370 هزار سرباز فرانسوی و بریتانیایی را در یک باریکه کم عرض ساحلی به محاصره کامل درآوردند.

سربازان فرانسوی و بریتانیایی دو گزینه بیشتر پیش رو نداشتند: مرگ یا تسلیم، اما نجات این سربازان برای دولت بریتانیا اهمیت زیادی داشت .

بنابراین عملیاتی موسوم به دینامو برای تخلیه آنها از ساحل دانکرک در روز 26 مه سال 1940 میلادی آغاز شد.نیروی دریایی بریتانیا از تمام ماهیگیران و سایر افرادی که دارای کشتی و قایق بودند درخواست کمک کرد.

200فروند کشتی و شناور نیروی دریایی بریتانیا و بیش از 650 فروند کشتی و قایق از انواع مختلف شخصی بسوی ساحل دانکرک روان شده و مانند فرشتگان نجات به ساحل نزدیک شدند.
 
حدود 370 هزار سربازفرانسوی و بریتانیایی زیر بمباران سنگین نیروهای آلمانی صبورانه برای سوار شدن به کشتی ها انتظار می کشیدند.هر یک از کشتی ها سربازان را سوار کرده به ساحل انگلستان برده و دوباره بازمی گشتند.
 
به این ترتیب در روز 26 مه 1940 میلادی تخلیه نیروهای متفقین که در بندر دانکرک در شمال غرب فرانسه به محاصره کامل نیروهای آلمان نازی درآمده بودند صادر شد.

درعملیات نجات دینامو که در روز 4 ژوئن 1940 خاتمه یافت ، 330 هزار سرباز بریتانیایی و 26 هزار سرباز فرانسوی به انگلستان انتقال یافته و از جهنم دانکرک جان سالم به در بردند.تعدادی از سربازان محاصره شده که از اقبال برخوردار نبودند در اثر بمباران کشته یا اسیر نیروهای آلمان نازی شدند.

/ 0 نظر / 20 بازدید