کریستف کلمب درگذشت

504 سال پیش در روز 20 مه سال 1506 میلادی کریستف کلمب ، کاشف و دریانورد مشهور در سن 55 سالگی در شهر والادولید اسپانیا درگذشت.

او قبل از مرگ علی رغم ثروت زیاد به دلیل این که تقریبا نابینا شده بود زندگی مشقت باری داشت و تا دم مرگ تصور می کرد به آسیا رسیده است بی آنکه  از اهمیت سفرهایش و کشف قاره آمریکا مطلع شده باشد.

در روز 7 نوامبر سال 1504 میلادی کریستف کلمب 53 ساله ازچهارمین و آخرین سفرش به اسپانیا باز گشت.یک ماه پس از بازگشت کلمب به اسپانیا ملکه ایزابل که از هنگام نخستین سفرش حامی او بود، فوت کرد.

فردیناند پادشاه اسپانیا که در جنگ بود به کریستف کلمب توجهی نشان نداد.کریستف کلمب که با مرگ ایزابل امتیازاتش را از دست داده بود به شهر سوییا رفت و در آنجا سکونت کرد.

او به تنهایی زندگی می کرد و اغلب همراهانش که در ماجراجویی های دریایی به لطف او ثروتمند شده بودند ، کلمب را فراموش کرده بودند.

اما کلمب بی نهایت ثروتمند بود و دارای درآمد فوق العاده ای بود که پس از مرگش دستکم 2 نسل از بازماندگانش در رفاه کامل زندگی کردند.

در ماه مه سال 1505 میلادی ، کریستف کلمب به امید این که بتواند با فردیناند پادشاه اسپانیا ملاقات کند از سوییا به سگویا سفر می کند ، اما علی رغم درخواست هایش برای تحقق وعده هایی که به او داده شده بودند ، فردیناند این وعده ها را اجرا نکرد.

در اواخر ماه آوریل سال 1506 میلادی حال کلمب رو به وخامت گذاشت و او را از سگویا به والادولید بردند.

به این ترتیب ، در روز 20 مه سال 1506 میلادی کریستف کلمب کاشف آمریکا و دریانورد بزرگ در سن 55 سالگی در شهر والادولید درگذشت. در حالی که از سوی دربار طرد شده بود و دیگر هیچ فردی به او توجه نداشت.

در مراسم خاکسپاری کریستف کلمب هیچ فردی از سوی دربار شرکت نکرده و حتی مورخ رسمی دربار در نوشته هایش هیچ اشاره ای به مرگ کریستف کلمب نکرد.

چند ماه پس از مرگ کلمب ماجرای کشف قاره جدید توسط او به اثبات رسید. آنگاه فردیناند بنای یادبودی را به افتخار کریستف کلمب احداث کرد.

/ 0 نظر / 80 بازدید