احداث راه آهن ترانس سیبری

119 سال پیش در روز 19 مه سال 1891میلادی به دستور تزار الکساندر سوم امپراتور روسیه، احداث راه آهن افسانه ای ترانس سیبری که شهر مسکو را به شهر ولادی وستک در ساحل اقیانوس آرام متصل می کرد،آغاز شد.

با اجرای طرح احداث راه آهن ترانس سیبری دسترسی مسکو به سرزمین های دوردست سیبری و استفاده از ذخایر عظیم و باارزش زیرزمینی این سرزمین ها فراهم  می شد.

احداث راه آهن ترانس سیبری توسط هزاران کارگر، دهقانان فقیر ، زندانیان و تبعیدیان سیاسی انجام گرفت. شرایط کار وحشتناک بود زمستان های بسیار سرد و پشه های مالاریا در تابستان جان هزاران نفر از افرادی که در ساختن راه آهن ترانس سیبری فعالیت می کردند را گرفتند.

برای اجرای این طرح باید صدها پل ها ، تونل ها احداث می شدند ، مرداب های بسیاری را باید خشک می کردند و برای ساختن تراورس ها میلیون اصله درخت را قطع می نمودند...

هر سال احداث حدود 600 کیلومتر از این راه آهن به اتمام می رسید، بخشی از این راه آهن از سال 1904 میلادی آغاز به کار کرد و در سال 1916 میلادی احداث کامل راه آهن ترانس سیبری خاتمه پذیرفت.

به این ترتیب در روز 19 مه سال 1891 میلادی عملیات احداث راه آهن ترانس سیبری آغاز شد. سرانجام پس از 25 سال و مرگ هزاران کارگر که اغلب به بیگاری گرفته شده بودند، راه آهن ترانس سیبری به طول 9298 کیلومتر مسکو را به بندر ولادی وستک در ساحل اقیانوس آرام متصل کرد.

/ 0 نظر / 14 بازدید