پایان محاصره برلین غربی

61 پیش در روز 12 مه سال 1949 میلادی اتحاد شوروی پس از 322 روز به محاصره برلین غربی پایان داد.در سال 1945 میلادی براساس پیمان یالتا ، آلمان و شهر برلین به چهار منطقه تقسیم شدند و هر یک از 4 کشور آمریکا ، بریتانیا ، فرانسه و شوروی اداره یکی از این مناطق اشغالی را به عهده گرفتند.

برلین شرقی تحت نفوذ شوروی قرار گرفت و نظارت بخش غربی برلین به فرانسه ، بریتانیا و آمریکا واگذار شد.

نیروهای غربی در سال 1948 واحد پول دویچه مارک را به عنوان واحد پول جدید بخش اشغالی آلمان که در اختیار آنها بود ، ایجاد کردند.

جوزف استالین در واکنش به این مساله که آن را گام نخست برای تاسیس یک کشور آلمان توسط غربی ها تلقی کرد تصمیم گرفت جاده های زمینی منتهی به برلین غربی را مسدود کرده و این شهر را به محاصره درآورد.

در روز 15 ژوئن سال 1948 کلیه راههای زمینی به برلین غربی که در قلب منطقه تحت اشغال شوروی قرار داشت ، مسدود شدند و ارتباط این شهر با خارج قطع گردید. این اقدام سبب شد همکاری چهارجانبه ، وحدت آلمان و برلین خاتمه پذیرد.

اما محاصره برلین غربی یک ناکامی بزرگ برای شوروی بود ، زیرا نیروهای آمریکایی یک پل هوایی عظیم را برای تامین نیازهای شهر ایجاد کردند.

در خلال 322 روز محاصره برلین غربی ، نیروهای آمریکایی توسط 212000 نوبت پرواز ، 7/1 میلیون تن کالا ، مواد غذایی و مواد سوختی را به برلین غربی ارسال کردند.

به این ترتیب، در روز 12 مه سال 1949 میلادی  اتحاد شوروی به بی نتیجه بودن محاصره پی برد و به محاصره برلین غربی خاتمه داد.

اما این بحران سبب شد تا کشورهای غربی در 12 سپتامبر سال 1949 جمهوری فدرال آلمان را تاسیس کنند و یک ماه بعد شوروی جمهوری دموکراتیک آلمان را در مناطق تحت اشغال خود تاسیس کرد.

تجزیه آلمان به دو کشور تا سال 1989 میلادی ادامه یافت.در این سال با فروپاشی دیوار برلین ، وحدت آلمان محقق گردید.

/ 0 نظر / 12 بازدید